زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA
دکتر حبیب معصومی سال 1385 - 1389
دکتر اکبر غیاث  سال 1389 - 1392
دکتر حبیب معصومی  سال 1392 - 1400
دکتر محمد رضا شکوهی  شروع مدیریت از سال 1400
نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 270
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 285207
تعداد کاربران بر خط 0